Gamerleague online toernooi regels

Inleiding

 

Hieronder volgen de regels omtrent de online toernooien van GamerLeague. Het betreft de algemene regels omtrent GamerLeague en de regels over de games die GamerLeague in de vorm van een online toernooi aanbiedt. Deze regels dienen als richtlijn voor ieder online toernooi, echter ontstaan er soms situaties die (nog) niet in de regels zijn meegenomen. In dat geval nemen wij als GamerLeague zelf de beslissing, met als duidelijk doel het voor iedereen zo eerlijk mogelijk te maken. Ook verwachten wij van iedere deelnemer dat zij alle regels kennen, iedereen is dus ook zelf verantwoordelijk voor het naleven van de regels!

1. Algemene regels

1. Gedragsregels

 

1.1 Iedere deelnemer dient de overige deelnemers en de admins met respect te behandelen. We zijn tenslotte allemaal mensen.

 

1.2 Wij van GamerLeague treden zeer streng op tegen racistische, kwetsende of bedreigende opmerkingen. Wanneer een van de deelnemers zich hieraan schuldig maakt zullen er harde maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan diskwalificatie van het toernooi en bij zeer ernstige situaties zelfs permanente uitsluiting van alle GamerLeague toernooien.

 

1.3 Ook vals spelen wordt ernstig bestraft en zal uiteindelijk ook leiden tot diskwalificatie dan wel permanente uitsluiting van alle GamerLeague toernooien.

 

1.4 Het overtreden van een van de regels van GamerLeague zal in iedere situatie altijd bestraft worden. Wij willen het voor iedereen zo eerlijk mogelijk maken en zijn daarom dan ook zeer streng op het gebied van het naleven van de regels. Afhankelijk van de situatie en de regel die is overtreden bedenken wij een passende maatregel. Denk hierbij aan: het verliezen van je game, diskwalificatie, geen prijzengeld ontvangen of tijdelijke dan wel permanente uitsluiting van alle GamerLeague toernooien. Zorg dus dat je de regels goed kent en ze ook naleeft! Zo maken we er met z’n allen wat moois van.

 

Toernooiregels

 

1.5 Uitschrijven van een GamerLeague toernooi kan tot maximaal 12 uur voor aanvang van het toernooi. De deelnemer zal dan zijn of haar geld terug krijgen of een couponcode krijgen met de waarde van het inschrijfgeld van het desbetreffende toernooi. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de deelnemer!

 

1.6 Iedere deelnemer is verplicht om binnen een kwartier na aanvang het toernooi iets van zich te laten horen in de algemene chat. Zo weten onze admins en je tegenstanders dat je aanwezig bent.

 

1.7 Iedere winnaar van een GamerLeague toernooi ontvangt binnen 5 werkdagen na sluiting van het toernooi het gewonnen bedrag op het rekeningnummer waarmee hij of zij het ticket heeft bemachtigd.

 

1.8 Alle speelschema’s zijn terug te vinden op onze website onder het kopje ‘Toernooien’. Een uur voor aanvang van het toernooi ontvangt iedere deelnemer een e-mail met daarin een linkje naar de brackets en de chat. De brackets en de chat zijn een kwartier voor de start van ieder toernooi voor iedereen toegankelijk.

 

1.9 Iedere match dient maximaal een kwartier na aanvang van het desbetreffende toernooi van start te gaan. Mocht iemand te laat zijn dan verliest diegene de match met 3-0.

 

Overige regels

 

1.10 Het verkopen, ruilen en geld verdienen door middel van accounts is ten strengste verboden!

 

1.11 Tijdens het toernooi is het niet toegestaan om je gamertag aan te passen, dit doen wij zodat het voor iedereen overzichtelijk blijft.

 

1.12 Iedere deelnemer dient met een internetverbinding van minimaal 30 mbps te spelen. Voldoe je niet aan de minimale eis dan kun je helaas niet deelnemen aan het toernooi. Op deze manier zijn wij in staat om iedere deelnemer onder gelijke omstandigheden te laten spelen.

 

1.13 Meld je problemen altijd direct bij een van onze admins en zorg ervoor dat je altijd een bewijs van je probleem opstuurt. Dit kun je doen via de gezamenlijke chat bij het toernooi en/of Instagram @thegamerleague. Op deze manier stellen wij onze admins in staat om direct een goede passende oplossing voor het probleem te zoeken. Achteraf kunnen onze admins helaas niets meer voor je betekenen, zorg er dus voor dat je je probleem direct op het moment van plaats vinden bij ons meldt!

 

1.14 GamerLeague is te allen tijden bij machte om uit te wijken van de regels, mocht de situatie hierom vragen.

 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn neem dan gerust contact met ons contactpagina. Een van onze medewerkers zal je dan zo spoedig mogelijk te woord staan.

2. Richtlijnen toernooien

2. Richtlijnen scores doorvoeren

 

2.1 Iedere deelnemer is verplicht om maximaal 5 minuten na sluiting van zijn of haar match de correcte score door te voeren, dit geldt voor beide spelers.

 

2.2 Wanneer de ingevoerde scores niet overeen komen, hebben beide deelnemers 10 minuten de tijd om bewijsmateriaal aan te leveren. GamerLeague zal dan op basis van dit bewijsmateriaal een besluit nemen.

 

2.3 Mochten beide deelnemers geen score doorvoeren, dan heeft GamerLeague te allen tijde het recht om zelf de score door te voeren.

 

2.4 Mocht het voorkomen dat maar een van de twee deelnemers zijn of haar score doorvoert, dan zal degene die wel de score heeft doorgevoerd na 5 minuten worden bekroond als winnaar.

 

Richtlijnen melden/speelschema

 

2.5 Iedere deelnemer dient zich te melden in de algemene chat. Zo weten de admins en je tegenstanders dat je aanwezig bent. Zorg ervoor dat je dit niet vergeet! Op deze manier voorkom je dat je als niet aanwezig wordt beschouwd.

 

2.6 De deelnemer die als eerste in het speelschema staat is het thuisspelende team. Het thuisspelende team is altijd verantwoordelijk voor de uitnodiging aan zijn of haar tegenstander.

 

2.7 Uiteindelijk zijn beide deelnemers verantwoordelijk voor het starten van de match binnen de tijd. Zorg er dus voor dat je goed met je tegenstander overlegd!

 

 

 

3. Overige richtlijnen

3. Overige richtlijnen

 

3.1 Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig E-ticket om deel te mogen nemen aan een van de GamerLeague toernooien.

 

3.2 Het is toegestaan om tijdens een match tactische dan wel algemene wijziging in een game aan te brengen.

 

3.3 Tijdens een duo of squad-toernooi hoeft enkel de aanvoerder zich in te schrijven.

 

3.4 Mocht het voorkomen dat een van je teamleden niet op komt dagen, dan is het tot maximaal een kwartier na start van het toernooi mogelijk om een nieuwe team mate te vinden. Mocht dit niet binnen de tijd lukken dan wordt je automatisch gediskwalificeerd van het toernooi.

 

3.5 Iedere deelnemer dient zijn of haar matches volledig uit te spelen, wanneer je je hier niet aan houdt kunnen wij van GamerLeague er toe besluiten je te diskwalificeren van het toernooi.

 

3.6 Mochten de servers, van welke game dan ook, eruit liggen dan zal GamerLeague het toernooi tot twee keer toe voor 30 minuten uitstellen. Wanneer de servers dan nog steeds niet werken dan zal GamerLeague er toe besluiten de deelnemers tegemoet te komen in de vorm van een refund dan wel een couponcode met de waarde van het inschrijfgeld van het desbetreffende toernooi. Dit gebeurt uiteraard te allen tijde in overleg met de desbetreffende deelnemer.

4. Bewijslast

4. Richtlijnen bewijsmateriaal

Het kan voorkomen dat bepaalde ingevoerde scores niet overeenkomen. Om toch doorgezet te kunnen worden tijdens een toernooi, zal bewijslast de doorslaggevende factor zijn. Maak dus altijd voor de zekerheid een foto/screenshot van je overwinning.

 

4.1 Ieder team is verantwoordelijk voor het leveren van het nodige bewijsmateriaal! Het bewijsmateriaal dient in ieder geval het volgende te bevatten: de score van de match, de namen van de spelers en indien mogelijk het tijdstip waarop het voorval heeft plaatsgevonden, daarnaast zal ook je scherm volledig in beeld moeten zijn.

 

4.2 Ieder team heeft 10 minuten om het bewijsmateriaal te leveren, mocht dit niet binnen 10 minuten gebeuren dan gaat de winst automatisch naar het team die wel het bewijs op tijd heeft geleverd!

 

4.3 Al het bewijsmateriaal kan gestuurd worden via in de chat van het toernooi en/of Instagram @thegamerleague

5. Uitgelichte score regels

5.1 Iedere deelnemer is verplicht om maximaal 5 minuten na sluiting van zijn of haar match de score door te voeren. Dit kun je doen door op de stand te klikken in het speelschema, vul vervolgens je score in en klik op upload.

5.2 De eindstand dient door beide deelnemers ingevuld te worden.

5.3 Mochten de scores niet overeenkomen, dan hebben beide deelnemers maximaal 10 minuten de tijd om bewijs aan te leveren. Dit bewijs kun je aanleveren via Instagram @thegamerleague.

5.4 Wanneer een van de deelnemers met opzet een valse score doorvoert, dan kan het voorkomen dat die deelnemer uitgesloten wordt van overige Gamerleague toernooien.

5.5 Indien beide teams/spelers geen score doorvoeren, dan heeft GamerLeague te allen tijde het recht om de score te bepalen.

5.6 Mocht één van de teams/spelers de score doorvoeren, dan worden zij na 5 minuten automatisch aangewezen als winnaar(s).

5.7 In de poule word er eerst gekeken na aantal punten. Mocht dit gelijk zijn tellen de volgende regels:

  1. Goal vershil. Is dit gelijk dan punt 2.
  2. Doelpunten voor. Team met de meeste goals voor is dan door.
  3. Daarna goals tegen. Is dit gelijk dan pas een extra wedstrijd! 

 

6. Uitgelichte gedragsregels

6.1 Alle deelnemers dienen respectvol met elkaar en met de admins om te gaan. 

6.2 .Een bedreiging en/of het beledigen tegenover GamerLeague en/of een admin zal leiden tot permanente uitsluiting van alle toernooien.  

6.3 Ook wanneer een deelnemer vals speelt zullen er passende maatregelen getroffen worden door GamerLeague. 

6.4 In het overzicht hieronder vind je de werking van onze maatregelen:

  • 1e overtreding: De deelnemer kan worden gediskwalificeerd of krijgt een officiële waarschuwing. 
  • 2e overtreding: De desbetreffende deelnemer wordt per direct gediskwalificeerd en wordt tijdelijk uitgesloten van alle GamerLeague toernooien.
  • 3e overtreding: De desbetreffende deelnemer wordt per direct gediskwalificeerd en wordt uitgesloten van alle toekomstige GamerLeague toernooien.
Koop hier je e-tickets

Leaderboard

1

FifaAssassin16

26 win
9 lose

2825 point

2

ITz_kevino_NL

21 win
11 lose

2325 point

3

leroymiggels

12 win
4 lose

1500 point

4

Mootje-2011

20 win
6 lose

1450 point

5

Julianberg1203

13 win
1 lose

1425 point

6

davewalter01

11 win
4 lose

1375 point

Koop hier
je e-tickets