Huisreglement

Om het evenement zonder enig problemen te laten verlopen hebben we hier een aantal regels waarvan we verwachten dat iedereen ze heeft gelezen en ook opvolgt. Om onduidelijkheden te voorkomen: op onze evenement geldt het Nederlandse recht. Er wordt van iedereen verwacht deze in de grote lijnen te kennen.

 

1. Gedragscode

1.1. Het is als deelnemer verboden om aan verkoop op de vloer te doen, ongeacht wat men verkoopt.


1.2. Het is verboden om reclame te maken, tenzij dit op voorhand is afgesproken met GamerLeague


1.3. De deelnemers mogen zelf foto’s nemen en deze verspreiden, wij nemen echter geen verantwoordelijkheid voor deze foto’s.


1.4. Bij afwezigheid kan er geen beroep gedaan worden op het terugstorten van het inschrijvingsgeld.


1.5. Het is niet geoorloofd om zonder toestemming van een ander aan zijn of haar spullen te zitten.


1.6. Bij kleine misdragingen krijg men een waarschuwing. Bij herhaaldelijk in de fout gaan, of ernstigere misdragen word men verwijderd van het evenement.


1.7. Mocht iemand door misdraging op het evenement worden verwijderd, kan diegene geen aanspraak maken op retournering van het inschrijfgeld.


1.8. Provocerende nicknames zijn niet toegestaan.


1.9. Cheaten tijdens het evenement is verboden. Bij een geconstateerde cheat gedurende een wedstrijd, wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan alle wedstrijden. Bij een geconstateerde overtreding in overige gevallen, zal de crew in overleg een passende maatregel zoeken. Bij herhaaldelijk gedrag kan de crew overwegen de persoon in kwestie te verwijderen, wegens verstoring van het evenement.


1.10. De Crew behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op het netwerk worden onderzocht. De deelnemer machtigt de crew hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien.


1.11. Daar waar het Nederlandse recht en dit reglement te kort komen, zal de Crew oordelen en handelen naar de situatie.

2. Toegang

2.1. Toernooien worden georganiseerd voor 12 jaar en ouder. Bij twijfel kan worden gevraagd om een ID.


2.2. Wanneer de deelnemer nog geen 12 jaar is, wordt er om schriftelijke toestemming gevraagd van de ouders/voogd.

3. Aansprakelijkheid


3.1. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele verlies/schade van iemands inschrijfgeld.


3.2. De organisatie stelt haar netwerk beschikbaar voor alle deelnemers. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun gebruik van dit netwerk.


3.3. De door de organisatie te vergoeden schade in geval van overmacht kan ten hoogste het door de deelnemer betaalde entreegeld voor het evenement bedragen. Mits het evenement nog niet van start is gegaan.


3.4. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden indien deze door overmacht, niet in staat is om met de laatste updates te spelen.


3.5. De organisatie behoud zich het recht om een toernooi te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn.

4. Software/Hardware


4.1. Indien er enige vorm van schade/diefstal plaatsvindt op eigendommen van de organisatie of de door hen beschikbaar gestelde faciliteiten, zal de schade verhaald worden op de aanrichter en eventuele redeplegers.


4.2. Indien er sprake is van diefstal/vernielingen door deelnemers wordt de politie ingeschakeld.

5. Inschrijfgeld

5.1. Als het evenement binnen 48 uur begint, kan diegene geen aanspraak meer maken op retournering van het inschrijfgeld.

De regels lijken soms hard en overdreven, bedenk echter dat het voor ons als organisatie een noodzaak is. Een event wordt opgezet om gezelligheid en plezier te hebben voor alle deelnemers en bezoekers van het evenement.

Koop je e-Tickets

Leaderboard

1

FifaAssassin16

26 win
9 lose

2825 point

2

ITz_kevino_NL

21 win
11 lose

2325 point

3

leroymiggels

12 win
4 lose

1500 point

4

Mootje-2011

20 win
6 lose

1450 point

5

Julianberg1203

13 win
1 lose

1425 point

6

davewalter01

11 win
4 lose

1375 point